M
miejsce spotkań

WSC TO MIEJSCE WYJĄTKOWE GWARANTUJĄCE RODZINNĄ ATMOSFERĘ.
DO PRZYJEMNOŚCI GRY W SQUASHA, BADMINTONA CZY TENISA STOŁOWEGO
DODAJEMY PASJĘ I PROFESJONALIZM ORAZ  ZAANGAŻOWANIE CAŁEGO ZESPOŁU.

Obserwuj nas:
Fb        Ins

Regulamin monitoringu

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w WSC.

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Długosza 71 we Wrocławiu, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2. Administratorem systemu monitoringu w budynku jest WSC.

§ 3. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:

a) wejścia do budynku,

b) hol z recepcją, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć sportowych, korty, siłownia, pomieszczenia serwisowe, urodzinowe i magazynowe, antresole, klatki schodowe, pomieszczenia biurowe.

§ 4. Celem monitoringu jest:

a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów WSC. oraz osób przebywających na terenie obiektu),

b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,

c) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

d) wyeliminowanie aktów wandalizmu, e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad bezpieczeństwem przez właściciela obiektu.

§ 5. Obiekt posiada stosowne oznaczenia informujące o monitoringu.

§ 6. Opis monitoringu. System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rejestratorów. Monitoring funkcjonuje całodobowo, nagrania są przechowywane na dyskach rejestratorów. Pomieszczenie posiada drzwi antywłamaniowe i zamykane jest na klucz. Retencja danych w systemach monitoringu wynosi 7-30 dni po których najstarsze nagrania są nadpisywane. Nagrania nie są dodatkowo archiwizowane. Obraz z pozostałych kamer budynku nie należy do WSC. i jest dostępny wyłącznie osobom uprawnionym Właściciela budynku.

§ 7. Ochrona monitoringu i bezpieczeństwo danych. Osoby uprawnione posiadające dostęp do serwerów kamer oraz do zapisu obrazu to: główny informatyk i właściciele. Dostęp do rejestratorów chroniony jest hasłem. Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest główny informatyk. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny są zobowiązane do ochrony tych danych. 

§ 8.Udostępnianie zapisu nagrań. Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie właściwym organom ścigania policji, prokuraturze, sądom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.