M

WSC TO MIEJSCE WYJĄTKOWE GWARANTUJĄCE RODZINNĄ ATMOSFERĘ.
DO PRZYJEMNOŚCI GRY W SQUASHA
DODAJEMY PASJĘ I PROFESJONALIZM ORAZ  ZAANGAŻOWANIE CAŁEGO ZESPOŁU.

Obserwuj nas:
Fb        Ins

RODO

1. Administratorem Danych Osobowych, zbieranych w serwisie jest Wrocław Squash Club (MK GROUP MIERZEJEWSKI I DANILECKI SPÓŁKA JAWNA). z siedzibą w Wrocławiu, 51-131 ul. Buforowa 22/20, KRS 0000706789.). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: recepcja@wsclub.pl

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia konta i korzystania z funkcjonalności serwisu Wrocław Squash Club. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania dla celów marketingowych. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z funkcjonalności serwisu, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych a także w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Prawne interesy Administratora obejmują w szczególności marketing bezpośredni i remarketing usług prezentowanych w Serwisie.

4. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.